Producent Kotłów Centralnego Ogrzewania - SKAMET - tel. 62 7427 948
skamet@skamet.com - www.skamet.com
Kotły typu RETORT

Kotły typu RETORT

 
Kotły muszą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego PN-91/B-02413

Wymagania dotyczące zamontowania kotła
w układzie zamkniętym:
Dopuszcza się zamontowania kotła w układzie zamkniętym
tylko w przypadku zastosowania wężownicy schładzającej.

Kotły typu RETORT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Opis

Dostępne modele Retort 12,5 kW i Retort 25 kW

Kocioł Retort charakteryzujący się bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Badania przeprowadzone w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć je do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.

Palniki

Dzięki nowoczesnej konstrukcji wymiennika oraz zastosowaniu nowoczesnego palnika umożliwia niemalże bezobsługową eksploatację co jest zaletą zastosowania takiego kotła. Paliwo czyli w tym przypadku pellet transportowane jest automatycznie z zasobnika zamontowanego z boku kotła, za pomocą podajnika ślimakowego. Proces spalania, dawkowanie paliwa, praca dmuchawy i pompy obiegowej regulowany jest za pomocą sterownika.

Sterowanie

Podstawowym sterownikiem zastosowanym w cenie kotła jest sterownik Tytanic. Za dodatkową dopłatą można dokupić sterownik Talos, internetowy SPPv2 oba z czujnikiem otwarcia klapy kosza oraz STB zgodnym z normą.

Do wszystkich modeli sterowników istnieje możliwość podłączenia paneli pokojowych.

Wymiennik wykonany jest w całości w części spalinowej z wysokiej jakości stali o grubości 6mm zapewniającej wysoką trwałość. W kanałach dymnych zostały zastosowanie dodatkowe zawirowywacze celem poprawienia sprawności kotła i zatrzymania jak największej ilości pyłów. Po rozpaleniu kocioł nie wymaga stałej obsługi a jego eksploatacja może odbywać się w sposób ciągły w całym okresie grzewczym. Kocioł może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem aby podgrzewać bieżącą wodę. Istniej możliwość montażu prawo lub lewo stronnego zasobnika na paliwo.

Paliwo

Podłączenia do komina

Schemat budowy

 

 

Charakterystyka techniczna kotłów typu RETORT

* Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Parametrem, który należy uwzględnić przy doborze kotła jest jego moc znamionowa.
** średnie spalanie w systemie całodobowym dotyczy obiektów dobrze i średnio izolowanych przy współczynniku przenikalności (strat ciepła) 80-110W/m2
***Jednorazowy zasyp kosza w prawidłowo dobranym kotle wynosi od 2 do 4 dni. Wpływ na spalanie będzie miała temperatura zewnętrzna i docieplenie budynku.