Producent Kotłów Centralnego Ogrzewania - SKAMET - tel. 62 7427 948
skamet@skamet.com - www.skamet.com

Kotły z podajniem na pellet

Kotły Technix -Pel

Kotły Technix -Pel

Kotły muszą być montowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego PN-91/B-02413

Wymagania dotyczące zamontowania kotła 
w układzie zamkniętym:
Dopuszcza się zamontowania kotła w układzie zamkniętym
tylko w przypadku zastosowania wężownicy schładzającej.


PPHU SKAMET - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

Kotły Technix -Pel

Opis

KOTŁY  na pellet typ  TECHNIX -PEL 

Kotły typu Technix Pel charakteryzują się niską emisją szkodliwych pyłów. Przeprowadzone badania w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć go do najwyższej – 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym, ale także bezpieczeństwa użytkowania, dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła. Kotły spełniają również wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesing) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189.

Kotły Technix PEL wyposażony jest w palnik SV200 . Kotły Technix PEL o mocach 10, 15, 24, 38 kW posiadają klasę energetyczna A+.Palnik SV200 marki Technix posiada zapalarkę i  pozwala na spalanie pelletu oraz ekogroszku zgodnie z wymogami przepisów i posiadający wszystkie atesty na oba paliwa.Kocioł Technix Pel  przeznaczony jest wyjściowo do spalania pelletu.

Sterownik Argos BLACK

Sterownik pozwala na obsługę pompy dwóch podajników(podajnik palnika SV200 i podajnika  kosza, pompy  C.O., pompy CWU, pompy dodatkowej, siłownika zaworu mieszającego. Układ za zaworem sterowany jest pogodowo, W sterowniku istnieje możliwość przełączenia programu na ekogroszek. (do spalania ekogroszku wymaga jest demontaż podstawy oddzielającej i wymiana ruszta w palniku).

Istnieje możliwość dokupienia modułu do obsługi przez internet.Dodatkowe informacje w dziale sprzedaży.

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Moc cieplna znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku lub nieco wyższa (do 10%).
Długość wypalania jednego zasypu kosza w prawidłowo dobranym kotle wynosi od 3 do 7 dni, w b.dobrze izolowanych domach nawet do 7dni w okresie wiosennym.
Kotły TECHNIX PEL mogą być stosowane w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonego zgodnie z PN-91/B-02413 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania” (wyjątek z zaworem DBV-1 lub wężownicą schładzającą)
Kocioł można dobrać wg wzoru:

Pow. budynku w m2 x starty ciepła budynku W/m2 : 1000 (zapotrzebowanie budynku C.O. – moc grzewcza) + ok. 30% (zapotrzebowanie na CWU – do grzania wody w bojlerze)

Palniki

Palnik SV 200

W kotle  został zastosowany innowacyjny palnik rynnowy SV 200 Pel , który wraz z koszem zasypowym może być montowany z prawej lub lewej strony kotła. W Palniku SV200 marki Technix jest możliwe spalanie pelletu oraz ekogroszku zgodnie z wymogami przepisów i posiadający wszystkie atesty na oba paliwa. . 


Sterowanie

Sterownik ARGOS  PID BLACK

 
ARGOS PID  BLACK

Regulator temperatury ARGOS PID BLACK przeznaczony jest do sterowania pracą kotła c.o. wyposażonego w palnik peletowy.

Sterownik obsługuje dwa podajniki, dmuchawę, zapalarkę, pompę obiegową c.o., pompę ciepłej wody użytkowe, odpopielanie oraz siłownik zaworu 3 lub 4-ro drogowego.

Regulator automatycznie rozpala paliwo w palniku lub wygasza.

Regulator ARGOS PID BLACK może współpracować również z termostatem pokojowym działającym na zasadzie styku zwarty/rozwarty lub dedykowanego panelu T1000 RTH na którym wyświetlane są aktualne stany temperatur na kotle lub zasobniku ciepłej wody użytkowej.

Sterownik steruje niezależnie dwoma procesami:

 • regulacją temperatury z płynną modulacją mocy

 • regulacją procesu spalania

Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa i czas pracy podajnika oraz ilość powietrza, użytkownik nastawia parametry wyjściowe w sterowniku!

Zalety i korzyści z zastosowania sterownika BlackSter PID:

 • ekonomia: oszczędność paliwa,

 • ekologia: niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska,

 • niska temperatura spalin,

 • dłuższa żywotność wymiennika

 • Urządzenie wyposażone jest standardowo w:

 • czujnik temperatury CO

 • czujnik temperatury CWU

 • czujnik temperatury spalin

 • czujnik temperatury za zaworem*

 • przewód zasilający

ALGORYTM PID

Sterownik posiada on funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury.

Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania.

Panel pokojowy T1000

Po podłączeniu umożliwia zmianę:
– temp. wody na kotle
– temp. wody w bojlerze (CWU)
– temp. powietrza w pomieszczeniu strefy czasowe
– strefy czasowe tygodniowe z podziałem na dzień/noc
Moduł internetowy Wifi Safel IT  

Safe IT to rozwiązanie sprzętowo-informatyczne do zdalnego monitorowania kotłów CO

przy użyciu dowolnego elektronicznego urządzenia (laptop,komputer,tablet) podłączonego

do sieci Internet.

Monitorowanie parametrów oraz stanu podłączonego urządzenia odbywa się poprzez

wyświetlanie portalu Nefele ( https://iot.esember.net ) na dowolnym urządzeniu z przeglądarką

podłączonym do sieci Internet. Safe IT umożliwia również ustawianie parametrów

konfiguracyjnych podłączonego sterownika.

w skład rozwiązania wchodzą:

– sterownik firmy Technix typ Argos PID wersja softu od 2.18*

– urządzenie Safe IT

– portal internetowy Nefele

Rodzaje urządzeń, na których możliwe jest wyświetlanie portalu internetowego

– telefon komórkowy

– tablet

– komputer przenośny

– komputer stacjonarny

 

Zalety zastosowania kotła:

 • minimalna obsługa kotła,
 • ciepła woda dostępna przez 24 h na dobę przez cały rok,
 • czystość obsługi, czystość kotłowni,
 • szybki, łatwy i wygodny załadunek paliwa do zbiornika,
 • możliwość podłączenia panelu domowego,

Dodatkowe atuty:

 • 5 klasa
 • ecodesing
 • klasa energetyczna A+
 • gwarancja na kocioł 5lat.

Paliwo

Podłączenia do komina

Charakterystyka techniczna

 

.

 

 

Charakterystyka techniczna kotłów typu TECHNIX PEL